Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tornaľa - synagóga
Lokalita
obec Tornaľa, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená v roku 1890. Zbúrali ju po druhej svetovej vojne. [1]
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah, 2007. s. 135.www.pamiatkynaslovensku.sk