Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trenčianske Teplice - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený koncom 19. storočia v romantickom duchu. Vysvätený bol 16. augusta 1888 farárom J. Stehlíkom. [1] Starší sakrálny objekt stál na terajšom Kúpeľnom námestí a bol postavený v roku 1675. Na mieste pôvodného rímskokatolíckeho kostola stojí kríž. Dnešný kostol je jednoloďový pozdĺžny priestor s predstavanou vežou. V interiéri je drevený kazetový strop. [2] Veža je zakončená ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a dekoratívnymi opornými piliermi.
 

Zariadenie pochádza z čias stavby. Zvon je z roku 1654. Malý gotický zvon s majuskukovým nápisom. [3]
 

V kostole sa nachádzajú relikvie sv. Štefana Uhorského, patróna chrámu, sv. Júdu Tadeáša a Jána Pavla II. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] www.trencteplice.sk/farsky-urad/o-farnosti (13.9.2018)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 302.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 302.
[4] www.trencteplice.sk/farsky-urad/o-farnosti (13.9.2018)
Bibliografia
www.teplice.sk
GPS
48.909677, 18.167766
48°54'34.8"N 18°10'04.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk