Trenčianske Teplice - Kúpalisko Zelená žaba - pamiatkynaslovensku.com - (trencianske-teplice-kupalisko-zelena-zaba)

Kúpeľná architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trenčianske Teplice - Kúpalisko Zelená žaba
Lokalita
obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
Bibliografia
MÚDRY, Jozef - SZALAY, Peter: Kúpalisko Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach. In: Pamiatky a múzeá, 2016, č. 1, s. 51 - 55.
www.teplice.skwww.pamiatkynaslovensku.sk