Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trenčianske Teplice - vodná elektráreň
Lokalita
obec Trenčianske Teplice, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
Bibliografia
KAPIŠINSKÁ, Veronika: Malá vodná elektráreň v Trenčianskych Tepliciach. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č. 4, s. 53 - 56.
www.teplice.skwww.pamiatkynaslovensku.sk