trifórium - pamiatkynaslovensku.com - (triforium)

Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
trifórium
tri združené oblúky na otvorenej chodbe pod oknami hlavnej lode v gotike, ale aj na oknách – tri združené jednoduché oknáwww.pamiatkynaslovensku.sk