Trnava - Meštiansky dom na Trojičnom námestí č. 5 - pamiatkynaslovensku.com - (trnava-mestiansky-dom-na-trojicnom-namesti-c-5)

Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trnava - Meštiansky dom na Trojičnom námestí č. 5
Lokalita
obec Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj
Bibliografia
ŽUFFOVÁ, Jaroslava - KAZIMÍR, Milan: Obnova meštianskeho domu na Trojičnom námestí č. 5 v Trnave. In: Pamiatky a múzeá, 2017, č. 3, s. 51 - 56.
www.trnava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk