Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trnava - opevnenie mesta
Lokalita
obec Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj
Bibliografia
FRIDRICHOVÁ, Darina: Mestské hradby Trnavy v písomných prameňoch do polovice 16. storočia. In: Pamiatky a múzeá, 2017, č. 3, s. 43 - 45.
STANÍK, Ivan: Mestské opevnenie Trnavy a jeho pamiatková obnova. In: Pamiatky a múzeá, 2017, č. 3, s. 26 - 30.
www.trnava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk