Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trnava pri Laborci
Iný názov
Tarnava, Ternavka
Lokalita
obec Trnava pri Laborci, okres Michalovce, Košický kraj
Pamiatková ochrana
Trnava pri Laborci – kúria (č. ÚZPF 10286/0), architektonicko-historický výskum - rok 2004, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. A. Gojdičová. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (2.11.2014)www.pamiatkynaslovensku.sk