Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trnovec nad Váhom - Kostol Premenenia Pána
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Tornok
Lokalita
obec Trnovec nad Váhom, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený na rozhraní 18. – 19. storočia. Pseudoklasicisticky bol upravený v roku 1911. Prestavali ho v roku 1924. Ide o jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a strešnou vežičkou. Presbytérium je zaklenutá valenou lunetovou klenbou, ktorá dosadá na vtiahnuté piliere. Loď má rovný strop. Fasády sú členené pilastrami. [1] Veža je zakončená ihlancom.
 

Hlavný oltár je klasicistický zo začiatku 19. storočia, stĺpová architektúra s nadstavcom a obrazom Premenenia Pána. Kalichy sú rokokové z polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 325.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 325.
GPS
48.151634, 17.926808
48°09'05.9"N 17°55'36.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk