Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Turany nad Ondavou - Kostol sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Turiany
Lokalita
obec Turany nad Ondavou, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1770. Prefasádovali ho v roku 1836. Reštaurovaný bol v roku 1888 a 1896. Poškodený zemetrasením bol v roku 1914. Po prvej svetovej vojne ho opravili. Obnova kostola prebehla aj v roku 1949. Je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do štítového priečelia. Priestory sú kryté pruskou a českou klenbou, dosadajúcou na piliere. Na štítovom priečelí pod vežou je mierny rizalit, zakončený trojhranným frontónom. Nad portálom bol letopočet prefasádovania, presnejšie opravy a trochu vyššie je termové okno. Horná časť veže mala kedysi plochý oblúčikový vlys, ktorý sa opakoval aj v podstreší veže. Fasáda je dnes úplne hladká. Veža je zakončená strechou v tvare ihlanu. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 spomína, že z pôvodného barokovo-klasicistického zariadenia sa zachoval iba akantovými krídlami zdobený oltárny nadstavec s lambrekénom a obraz najsvätejšej Trojice v oválnom vavrínovom ráme, z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 333.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 333.
GPS
49.099711, 21.654514
49°05'59.0"N 21°39'16.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk