Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Turnianska Nová Ves - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Turňanská Nová Ves
Lokalita
obec Turnianska Nová Ves, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1792. [1] Sieňový typ tolerančných chrámov s neskoršie postavenou vežou. [2] Veža pred štítovú fasádu kostola bola pristavaná okolo polovice 19. storočia. [3]
 

Pôvodné zariadenie kostola z čias jeho výstavby - kazateľnicu, lavice, drevenú protestantskú emporu vyrobil stolár Pál Bede. Pamätná tabuľa kalvínskym obetiam prvej svetovej vojny bola odhalená v roku 1932. Na stene lode je osadená pamätná tabuľa kalvínskym obetiam druhej svetovej vojny. Harmónium zakúpené v roku 1932 vyrobila firma Július Guna a syn, továreň na organy Prešov. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Exteriérové úpravy kostola boli prevedené v roku 1960 a 1998. Interiér bol opravený v roku 1969 a 1998. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] www.turnianskanovaves.sk (20.10.2016)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 341.
[3 - 5] www.turnianskanovaves.sk (20.10.2016)
GPS
48.577296, 20.887522
48°34'38.3"N 20°53'15.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk