Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Turnianske Podhradie
Lokalita
obec Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie, Košický kraj
Pamiatková ochrana
Turňa nad Bodvou – kaštieľ (č. ÚZPF 4674/1) – architektonicko-historický výskum, rok 2015, spracovatelia: Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (23.9.2016)www.pamiatkynaslovensku.sk