Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Uderiná (Lovinobaňa) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Lovinobaňa, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený na mieste dreveného chrámu v rokoch 1838 – 1840. Obnovený bol v roku 1933. Je to sieňová stavba so segmentovým uzáverom a predstavanou vežou. Priestor je zaklenutý konchou a pruskými klenbami. Fasády majú lizénové rámovanie. Veža, členená lizénami a pilastrami, je zastrešená baňou. [1]
 

Rokokový oltár, ktorý pochádza zo starého kostola, je z druhej polovice 18. storočia, má stĺpovú, konkávne riešenú architektúru, na bokoch zovretú akantovými krídlami, ústredný obraz Nanebovstúpenia Pána a v štítovom nadstavci je obraz sv. Trojice. Kazateľnica prenesená zo starého kostola je neskorobaroková z druhej polovice 18. storočia, má polygonálny parapet členený stĺpikmi. Vo výplniach sú obrazy štyroch evanjelistov. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 spomína aj drevené vešiaky z roku 1797 s maľovaným naturalistickým ornamentom od J. Huraiho, prenesené zo starého kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 346.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 346.
Bibliografia
www.lovinobana.sk
GPS
48.420147, 19.609530
48°25'12.5"N 19°36'34.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk