Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Úhorná - Kostol Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Uhorná
Lokalita
obec Úhorná, okres Gelnica, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1749 na mieste staršieho azda dreveného kostola. Renovovaný bol v roku 1910. Jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom a predstavanou vežou. V lodi je rovný drevený strop. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami. Veža je krytá ihlancom.
 

Kazateľnica je z 18. storočia s točenými stĺpmi s akantom. Baroková socha Piety je zo začiatku 18. storočia. V štítovom výklenku priečelia bola kedysi menšia kópia gotickej sochy svätice. [2]
 

Vo veži sa nachádzajú tri zvony s nápismi: 1: "DR ZNAK FERENCZ LELKÉSZKEDÉSÉNEK IDEJÉBEN ÖNTÖTTEK BUCHNER TESTVEREK KOSICE AVE MARIA GRATIA DLENA UHORNA 1923 ", 2: "BUCHNER KOSIOR SS. COR JESU MISERERE NOBIS! UHORNA 1923", 3: "COMUNITAS UHORNENSIS CUM ANDREA GAJDOS 1733 FIERI CURAFIT ANNO 1870 EXPEN: EOLESTAE ET FIDELIUM REFUSA FUDIT FHANOISOUS WALSER PESTINI“. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na kopci nad dedinou. Vedľa kostola sa nachádza cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 347.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 347.
[3] www.retep.sk (28.12.2016)
Bibliografia
www.uhorna.sk
GPS
48.704568, 20.674013
48°42'16.4"N 20°40'26.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk