Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ulič - Chrám sv. Mikuláša biskupa
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ulič, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neobarokový kostol postavený v roku 1867. Vymaľovaný bol v roku 1887. Opravili ho v roku 1927. Je to jednoloďový pozdĺžny priestor s polkruhovým zakončením presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, ktorých medziklenbové pásy dosadajú na rímsu pilastrov. Hladká fasáda je členená polkruhovo zakončenými oknami. Vstavaná veža tvorí na priečelí mierny rizalit a je zakončená barokovou latenovou baňou. Nad portálom sú letopočty 1867 a 1927 datujúce stavbu a opravu kostola. [1]
 

Interiér vymaľoval J. Spišiak, ktorý do neskorobarokového iluzívneho architektonického členenia (podľa profesionálnych predlôh) zasadil ľudovú kompozíciu Posledný súd v domácej tradícii výmalieb drevených kostolov. Nástenná maľba je signovaná a datovaná rokom 1887. Hlavný oltár s dreveným baldachýnom ako aj predstavaný ikonostas s neobarokovým podaním tradičných dekoračných prvkov – ornamentálne rozviliny – pochádzajú z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 350.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 350 - 351.
Bibliografia
www.obeculic.sk
GPS
48.963038, 22.425713
48°57'46.9"N 22°25'32.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk