Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vajka nad Žitavou (Lúčnica nad Žitavou) - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lúčnica nad Žitavou, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol z polovice 18. storočia. Rozšírený bočnými loďami bol v roku 1911. Upravili ho v 50. rokoch 20. storočia. Ide o pôvodne jednoloďový, dnes trojloďový sakrálny priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a oratóriom. Interiér hlavnej lode je zaklenutý pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na vtiahnuté piliere, v nových lodiach sú kazetové stropy. Murovaný organový chór má konvexne vstupujúci parapet. Fasády sú novšie, robené podľa pôvodných. Na priečelí je štuková ornamentika a piliere s volútovými hlavicami, na ktoré dosadá murovaný štít. Veža stojí voľne vedľa kostola, ktorý bol ohradený múrom v roku 1763. Je murovaná štvorhranná poschodová, členená kordónovými rímsami a pilastrami. [1] Veža je zakončená barokovou baňou.
 

Hlavný oltár sv. Jána Nepomuckého je neskorobarokový z čias stavby kostola. Na drevenej menze má tabernákulum s adorujúcimi anjelmi. Kazateľnica je neskorobaroková a pochádza z čias stavby objektu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Obec Lúčnica nad Žitavou vznikla v roku 1960 zlúčením obcí Martinová a Vajka nad Žitavou.
Fotogaléria
Vajka nad Žitavou - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Imrich Kluka 6/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 261.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 261.
Bibliografia
www.lucnica.net
GPS
48.216144, 18.291327
48°12'58.1"N 18°17'28.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk