Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Valkov (Bžany) - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bžany, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1817. Obnovili ho v roku 1927. Opravený bol po druhej svetovej vojne. Je to jednoloďová stavba s polkruhovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, ktorých medziklenbové pásy dosadajú na rímsy pilierov. Fasáda retarduje barokové prvky, je členená združenými, málo zaoblenými lizénami a lizénovým rámom, ako aj oknami, ktorých šambrány majú v parapete malé konzolky. Veža, delená kordónovou rímsou, má nad vchodom okrúhle okienko a ukončená je barokovou laternovou cibuľovitou strechou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias obnovy kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 358 a 360.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 360.
Bibliografia
www.bzany.sk
GPS
49.060381, 21.661565
49°03'37.4"N 21°39'41.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk