Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vaľkovo (České Brezovo) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec České Brezovo, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s novou úpravou, ktorý bol postavený v roku 1836 na mieste tolerančného dreveného chrámu z roku 1786. Sieňová stavba so segmentovým uzáverom, zaklenutá pruskými klenbami s medzipásmi. [1]
 

Oltár z roku 1894 je secesný s novoklasicistickými prvkami od sochára J. Diena z Miškovca, obraz Zmŕtvychvstanie maľoval C. Kutlík. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Vaľkovo je časť obce České Brezovo.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 360.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 360.
GPS
48.469976, 19.823764
48°28'11.9"N 19°49'25.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk