Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veličná
Lokalita
obec Veličná, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ z roku 1746. Klasicisticky bol upravený v roku 1800. Po roku 1940 stratil pôvodnú architektonickú hodnotu. [1] Zostal v nom cenný portál, arkádová chodba, štukové povaly na poschodí a arkádový dvor. [2] Ide o dvojpodlažnú dvojtraktovú stavbu. Do roku 1914 v nom býval gróf Žerotín a od roku 1919 do roku 1970 slúžil ako školská budova. [3]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Veličná – kaštieľ (č. ÚZPF 257/0), čiastkový architektonicko-historický výskum dvoch hlavných fasád - rok 2007, autor: Mgr. Michal Šimkovic. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Prístup
Nachádza sa v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Veličná foto © Jiří Fiedler 7/1973Kaštieľ Veličná foto © Jiří Fiedler 7/1973Kaštieľ Veličná foto © Jiří Fiedler 7/1973
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 366.
[2] www.velicna.sk (6.8.2013)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 366.
[4] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
Bibliografia
www.velicna.sk
GPS
49.205079, 19.245337
+49° 12' 18.28", +19° 14' 43.21"www.pamiatkynaslovensku.sk