Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľká Lúč (Lúč na Ostrove) - Kaplnka sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lúč na Ostrove, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená koncom 18. storočia. Prestavaná bola v roku 1884. Jednoloďová stavba s rovným oltárnym uzáverom, zaklenutým pruskou klenbou. Loď má rovný strop. Veža vstavaná do štítového priečelia je krytá ihlancovou strechou. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním.
 

V kaplnke sa nachádza barokovo-klasicistický oltár sv. Anny z konca 18. storočia, s ústrednou sochou svätice. Neskorobarokové voľné plastiky sv. Floriána a sv. Vendelína pochádzajú z čias okolo roku 1800. [21] Z výklenku nad portálom ukradli v roku 1991 sochu sv. Anny.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kaplnku obnovili koncom 80. rokov 20. storočia.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 256.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 256.www.pamiatkynaslovensku.sk