Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľká Mača - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Veľký Máčad
Lokalita
obec Veľká Mača, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s barokovými prvkami postavený v roku 1783 a rozšírený priečnou loďou v roku 1880. Ide o jednoloďovú stavbu s polygonálne uzavretým presbytériom, priečnou loďou a vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté valenou lunetovou klenbou a pruskými klenbami. Nad krížením priečnej lode je kupola a v lodi sú pruské klenby s medziklenbovými pásmi. Bohato riešený organový chór sa do lode otvára širokou segmentovou arkádou a je podklenutý pruskými klenbami, po jeho stranách sú niky s neskorobarokovými plastikami sv. Jozefa a Imricha. Fasáda je členená lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. V strede štítového priečelia je segmentovo zakončený portál s ušnicovou šambránou a klenákom. Z volútového štítu vyrastá veža, krytá dvojstupňovou zvonovitou prilbou. [1]
 

Hlavný oltár je klasicistický z druhej polovice 18. storočia, so stĺpovou architektúrou prerušenou segmentovým rozoklaným štítom, v strede sa nachádza obraz sv. Jána Krstiteľa, po stranách sú novšie sochy sv. Alžbety a Terézie od V. Šteffeka z Banskej Štiavnice. Bočný oltár je klasicistický z polovice 19. storočia s novším obrazom Premenenia Pána od A. Kucseru z roku 1906. Barokovo-klasicistická kazateľnica pochádza z konca 18. storočia. Krstiteľnica je z 15. storočia. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza ranobarokový kalich z polovice 17. storočia, zhotovený z pozláteného striebra. [3]
 

Veľkomačianská farnosť bola načas filiálkou Serede. V roku 1777 ju obnovil František Esterházy. Na základe tejto skutočnosti postavili v roku 1783 nový kostol. Pozoruhodné sú krstiteľnice - zachovala sa pôvodná stredoveká kamenná krstiteľnica, ale je aj novšia z červeného mramoru. Tri bočné oltáre sú zasvätené Panne Márii – Kráľovnej svätého ruženca, sv. Krížu a Sedembolestnej Panne Márii. Vo veži sa nachádzajú dva zvony. Na oknách sú vitráže s vyobrazením svätcov. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 371.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 371 - 372.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 372.
[4] www.velkamaca.sk/pamiatky-obce.html (26.4.2018)
Bibliografia
www.velkamaca.sk
GPS
48.244178, 17.693019
48°14'39.0"N 17°41'34.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk