Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľká nad Ipľom - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Veliká
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený v roku 1762. renovovaný a prefasádovaný bol v roku 1896. Chór a výmaľba sú z roku 1921. Ide o jednoloďový kostol so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté českou plackou. Loď s bočným rozšírením má rovný strop. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Veža, ktorá má v hornej časti pilastre, je zakončená zvonovitou prilbou s laternou.
 

Hlavný oltár je klasicistický z prvej polovice 19. storočia s obrazom Všetkých svätých od Lajosa. Kubányiho z roku 1888. [2]
 

V interiéri sú na klenbách hodnotné maľby štyroch evanjelistov. Do evidencie kultúrnych pamiatok sú zaradené aj drevené lavice. Socha Panny Márie umiestnená pred kostolom vznikla v roku 1903. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Exteriér kostola bol zrekonštruovaný v roku 1997. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Veľká nad Ipľom - Kostol Všetkých svätých foto © Ladislav Luppa 9/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 366.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 366.
[3 - 4] www.velkanadiplom.sk (10.10.2017)
GPS
48.263494, 19.617880
48°15'48.6"N 19°37'04.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk