Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľká Suchá (Hrnčiarska Ves) - Kostol sv. Mikuláša
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hrnčiarska Ves, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardovanými barokovými prvkami postavený v roku 1815. Veža bola pristavaná v roku 1851. Interiér vymaľovali v roku 1898. Sakrálny objekt renovovali v roku 1910. Ide o pozdĺžnu jednoloďovú stavbu s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Priestor je zaklenutý pruskými klenbami. Exteriér je členený lizénami. Veža je zastrešená barokovou laternovou baňou. Výmaľba z roku 1898 je od J. Adáma z Rožňavy. [1]
 

Vnútorné zariadenie (hlavný a bočný oltár, krstiteľnica) je neoklasicistické z konca 19. storočia. Organ pochádza z roku 1910. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Veľká Suchá je časť obce Hrnčiarska Ves.
Fotogaléria
Veľká Suchá (Hrnčiarska Ves) - Kostol sv. Mikuláša foto © Ladislav Luppa 9/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 373.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 373.
GPS
48.431003, 19.860468
48°25'51.6"N 19°51'37.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk