Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľká Tŕňa - Chrám Najsvätejšej Trojice
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Veľká Toroňa
Lokalita
obec Veľká Tŕňa, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený na začiatku 19. storočia. Rozšírený predĺžením lode na západ a postavením veže bol v roku 1899. Opravili a doplnili ho sakristiou v roku 1950. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym zakončením presbytéria a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý plytkou valenou klenbou. Štvorpodlažná veža je členená kordónovými rímsami a lizénovým rámom. Jej baroková cibuľovitá strecha dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. [1]
 

Hlavný oltár a štyri malé oltáriky sú z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 374.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 374.
GPS
48.467957, 21.678785
48°28'04.7"N 21°40'43.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk