Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľký Folkmar - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Veľký Folkmár
Lokalita
obec Veľký Folkmar, okres Gelnica, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Secesný kostol postavený v roku 1927 na mieste staršieho menšieho sakrálneho objektu. [1]
 

Na hlavnom oltári je obraz Posledná večera zo začiatku 19. storočia. Závesný obraz Ukrižovanie je z konca 19. storočia od P. Hollerunga. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 391.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 391.
GPS
48.857114, 21.015046
48°51'25.6"N 21°00'54.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk