Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľký Slivník - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Veľký Slivník, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol existoval už v 16. storočí. Po roku 1700 bol zbarokizovaný a v roku 1799 klasicisticky upravený a prefasádovaný. Kostol je jednoloďová stavba s apsidiálnym presbytériom, krytým jedným poľom českej placky. V lodi sú dve polia pruskej klenby so štukovým geometrickým obrazcom a medziklenbovými pásmi, ktoré dasadajú na pilastre. Fasády sú hladké, len vežu členia nárožné pilastre. Nad vchodom je letopočet 1799 datujúci klasicistickú úpravu kostola. Hlavný oltár má konkávnu stenu s pilastrami aj piliermi klasicistických tvarov a sochy sv. Štefana a Ladislava z konca 18. storočia. Ústredný obraz Nanebovzatia Panny Márie asi od V. Klimkoviča je z konca 19. storočia. Bočný oltár sv. Jána Krstiteľa je z roku 1829 s obrazom svätca a klasicistickou architektúrou, zakončenou volútami s obrazom najsvätejšej Trojice. Po oboch stranách úsekov architrávu sú postavy anjelov. Kazateľnica je rokokovo-klasicistická, na parapete sú obrazy evanjelistov a štylizované rokaje. Skupina obrazov Kalvárie je od B. Rittingera z roku 1883. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V 70. rokoch 20. storočia boli na kostole urobené rekonštrukčné práce s prístavbou bočnej lode. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Veľký Slivník - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jiří Fiedler 4/1974
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 395.
[2] www.terna.fara.sk (7.1.2014)
GPS
49.111327, 21.275020
49°06'40.8"N 21°16'30.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk