Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Voderady
Lokalita
obec Voderady, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Novoempírový, pôvodne neskorobarokový kaštieľ z polovice 18. storočia. V rokoch 1860 – 1870 bol prestavaný a rozšírený. Z neskorobarokovej stavby sú v súčasnosm kaštieli identifikovateľné priestory v strednom trakte na prízemí. [1] Kaštieľ je dvojpodlažný trojkrídlový objekt, zastavaný okolo štvorcového dvora s otvorenou južnou stranou, ktorú uzatvára dobové mrežové oplotenie s piliermi. Pred oplotením stojí baroková socha Immaculaty. [2] Hlavný čelný trakt je orientovaný do dvora balustrádovou terasou, postavenou na otvorených segmentových arkádach. [3] Fasády rytmicky členia obdĺžnikové okná s rímsami, prízemie má ťažkú bosáž. [4] V strede je dvojosový rizalit, nad strešnou rímsou zdôraznený nízkou atikou s dvoma plastickými rodovými erbami. [5] V strede nádvoria bola sochárska výzdoba v podobe vázy. [6] Do osove riešeného parku je stavba orientovaná pozdĺžnou fasádou so stredným rizalitom, komponovaným na diaľkový priehľad. V interiéroch priestorovú dominantu tvorí jednoramenné schodište a slávnostná sála na poschodí. Ostatné miestnosti sú priechodné a majú rovné stropy. [7] V slávnostných miestnostiach sú štukové novoempírové ornamenty na fabiónových stropoch. [8]
 

Kaštieľ postavili Zichyovci, ktorí tu mali sídlo správy svojho panstva. V 60-tych rokoch 19. storočia František Zichy kaštieľ prestaval. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Voderady – romantická stavba v parku kaštieľa (č. ÚZPF 1155/2) – architektonicko-historický výskum - rok 2013, spracovateľka: Ing. arch. J. Žuffová, CSc.. [10]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne. Okolo kaštieľa je rozsiahly park. [11]
 

Dlhé roky sídlila v kaštieli Stredná poľnohospodárska škola. Dnes je opustený a chátra.

Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Voderady zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, začiatok 20. storočia)Kaštieľ Voderady foto © Imrich Kluka 8/2010Kaštieľ Voderady foto © Imrich Kluka 8/2010Kaštieľ Voderady foto © Imrich Kluka 7/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 411.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 215.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 411.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a .... s. 215.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 411.
[6] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a .... s. 215.
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 411.
[8] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a .... s. 215.
[9] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a .... s. 215.
[10] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
[11] Kaštieľny park založili v rokoch 1794 – 1797 podľa návrhu B. Petriho. Patrí k najcennejším parkom tzv. sentimentálneho slohu na Slovensku. V koncepcii parku sa uplatnili v minulosti okrem bežných stavieb, ako romantická ruina hradu, loggia, pustovňa, jaskyňa a starý mlyn aj parkové scenérie so stádami pasúceho sa dobytka. V druhej polovici 19. storočia park doplnili cennými sochárskymi dielami. V súčasnosti je v parku drobná doplnková architektúra a romatická ruina gotického hradu. KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a .... s. 215.
Bibliografia
JURČOVÁ, Simonne: Kamenné tajomstvá z voderadského parku. In: Pamiatky a múzeá, 2012, č. 4, s. 15 – 19.
www.voderady.sk
GPS
48.276881, 17.557941
+48° 16' 36.77", +17° 33' 28.59"www.pamiatkynaslovensku.sk