Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vyšný Kubín - Dolný kaštieľ
Lokalita
obec Vyšný Kubín, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ z prvej polovice 17. storočia. Rozšírený bol v prvej polovici 18. storočia a klasicisticky úpravený začiatkom 19. storočia. Jednopodlažná obdĺžniková budova s nárožnými vežami. Má barokovú manzardovú strechu a cibuľové bane na vežiach. Strechy sú pokryté dreveným šindľom. Kaštieľ má klasicistickú fasádu s tympanónom na rizalite. V miestnostiach sú štukované klenby a kozuby zo 17. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Architektonický výskum a program pamiatkovej úpravy: Ing. arch. Ondreičková, dr. J. Bencová, SÚPSOP Bratislava, 1976. Projektová úloha: Pamiatkostav Žilina, 1976. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí v dolnej časti obce.
Fotogaléria
Vyšný Kubín - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2002Vyšný Kubín - Dolný kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2002Vyšný Kubín - Dolný kaštieľ foto © Marián Jarina 10/2012Vyšný Kubín - Dolný kaštieľ foto © Marián Jarina 10/2012Vyšný Kubín - Dolný kaštieľ foto © Marián Jarina 10/2012Vyšný Kubín - Dolný kaštieľ foto © Marián Jarina 10/2012Vyšný Kubín - Dolný kaštieľ foto © Marián Jarina 10/2012Vyšný Kubín - Dolný kaštieľ foto © Marián Jarina 10/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 444.
[2] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica : Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 26.
Bibliografia
www.vysnykubin.sk
GPS
49.185427, 19.307418
+49° 11' 7.54", +19° 18' 26.70"www.pamiatkynaslovensku.sk