Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Záborie - zvonica
Lokalita
obec Záborie, okres Martin, Žilinský kraj



www.pamiatkynaslovensku.sk