Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zelené (Poltár) - kamenný most
Lokalita
obec Poltár, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Most je trojoblúkový so značne dlhými predpoliami na oboch stranách. Nájazdy na most majú prevýšenie až jeden meter. Dĺžka stavby je 35 m a šírka je 5 m. Výška horného okraja nad hladinou rieky Ipeľ je 6 m. Vozovku na mostovke odvodňuje šeť otvorov. Obe stredné piliere sú vybavené klinovými ľadolamami a novodobou stavebnou úpravou sú vo svojom založení zabezpečené betónovým zosilnením v rečišti rovnako ako obe mostné podpery. [1]
 

Presný dátum výstavby mostu nie je známy, niekedy sa nazýva „Turecký most“, čo by mohlo naznačovať čas jeho vzniku, čiže obdobie tureckej nadvlády nad južným Slovenskom v 16. - 17. storočí. [2]
 

Predpokladá sa však, že pôvodný most asi zo 16. storočia bol rozobratý, pretože bol v zlom stave a materiál z neho bol použitý na výstavbu mového mosta začiatkom 19. storočia.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Most bol opravovaný v roku 1886. [3]
 

Poltár-Zelené – most cestný (č. ÚZPF 528/0) – architektonicko-historický výskum - rok 2011. Autor: Mgr. Michal Šimkovic. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí pri Poltári na ceste do Lučenca cez rieku Ipeľ. Nachádza sa na východnom okraji obce Zelené, ktorá je súčasťou Poltáru.
Poznámky
[1] JOSEF, Dušan: Mosty. Naše mosty historické a současné. Praha: NADAS, 1984. s. 128.
[2 - 3] JOSEF, Dušan: Mosty. Naše mosty historické a současné. s. 128.
[4] www.pamiatky.sk (5.11.2014)
Bibliografia
www.poltar.sk
GPS
48.430062, 19.778646
48°025'48.2"N 19°046'43.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk