Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Žilina - Sad Slovenského národného povstania
Lokalita
obec Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Sad Slovenského národného povstania je najstarším parkom v meste Žilina. Vznikol koncom 19. storočia medzi potokom Všivák a radom mestských víl na vtedajšej Parkovej ulici, z ktorých si niektoré dodnes zachovali pôvodnú secesnú podobu. Potok Všivák v roku 1941 presmerovali do potrubia uloženého pod povrchom zeme súbežne s parkom. V súčasnosti sa park rozprestiera až po obchodný dom Tesco (v minulosti obchodný dom Prior), postavený v rokoch 1969 - 1977. [1]
 

Park mal v minulosti rôzne názvy. Najskôr sa nazýval Alžbetin park na počesť zavraždenej rakúskej cisárovny Alžbety Bavorskej, známej ako Sissi. Rakúska cisárovná a uhorská kráľovná Alžbeta zomrela 10. septembra 1898 rukou talianskeho anarchistu Luigiho Lucheniho. Po tejto tragickej udalosti a na uctenie jej pamiatky dostal novobudovaný park v meste jej meno. V roku 1904 v Alžbetinom parku postavili drevený hudobný pavilón. [2]
 

Po roku 1913 dostal park názov Miléniový park. Názov mal pripomínať tisícročné výročie príchodu kočovných Maďarov do Uhorska v roku 896. Park v tej dobe bol typickým promenádnym parkom s gaštanovými alejami, ojedinele s lipami a javormi. V rokoch 1919 - 1938 sa park volal Šrobárov sad podľa slovenského politika MUDr. Vavra Šrobára, ktorý vo funkcii ministra s plnou mocou pre správu Slovenska sídlil v Žiline na prelome rokov 1918 - 1919. Počas tejto doby bol postavený v parku nový hudobný pavilón, ktorého údajným projektantom bol významný architekt Artur Szalatnai-Slatinský. Uskutočňovali sa v ňom najmä nedeľné promenádne koncerty. Väčšinou tu koncertovala vojenská hudba miestnej žilinskej posádky, po oslobodení zas podnikové dychové kapely. Od roku 1939 sad premenovali na Hlinkov sad a v roku 1945 na Sedláčkov sad na počesť bojovníka za oslobodenie ČSR Antona Sedláčka, ktorého pred Remeselníckym domom obesili na výstrahu nemeckí vojaci dňa 15. novembra 1944. Pripomína to pamätná tabuľa na dome. [3]
 

V roku 1955 odhalili na začiatku parku monumentálne kamenné súsošie pri príležitosti 10. výročia oslobodenia mesta. Jeho autorom je sochár, rodák z Rajca a národný umelec, Rudolf Pribiš. Na konci parku bol v roku 1964 umiestnený pomník s bronzovou bustou Antona Sedláčka, dielo Stanislava Bíroša z Bytče. Pri rekonštrukcii parku, ktorá sa realizovala po roku 1990, sa už busta na pôvodné miesto nevrátila. Na tomto mieste sa teraz nachádza najkrajšia mestská fontána „Žilinské panny“, ktorej autorom je významný slovenský výtvarník, tiež rodák z neďalekého Rajca, Vladimír Kompánek. Fontána pôvodne stála v rokoch 1962 - 1993 na dnešnom Hlinkovom námestí a bola premiestnená do parku v súvislosti s prestavbou námestia. V roku 1992 dostal sad pomenovanie Sad Slovenského národného povstania. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý.
Poznámky
[1 - 4] ŠTANSKÝ, Peter – NOVÁK, Milan: Sad SNP. www.tikzilina.eu/sad-snp/ (16.4.2019)
Bibliografia
www.zilina.sk
GPS
49.226325, 18.741831
49°13'34.8"N 18°44'30.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk