Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zlatno - Čierny hrad
Lokalita
obec Zlatno, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
Pamiatková ochrana
Zlatno – Čierny hrad (č. ÚZPF 1587/1), archeologický výskum - rok 2006, autor: PhDr. M. Slivka – FiF UK Bratislava.
 

Zlatno – Čierny hrad (č. ÚZPF 1587/1), architektonicko-historický výskum - rok 2006, autor: Ing. arch. Martin Bóna. [1]

Fotogaléria
Zlatno - Čierny hrad foto © Imrich Kluka 11/2008
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
Bibliografia
NEŠPOR, Jaroslav: Čierny hrad. In: Krásy Slovenska, LXXXIV, 2007, č. 11-12, s. 64 - 65.
www.ciernyhrad.skwww.pamiatkynaslovensku.sk