Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zvala - Chrám sv. Petra a Pavla
Lokalita
obec Humenné, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Bol to barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1795. Obnovili ho v roku 1928. Išlo o derivát východoslovenských sakrálnych stavieb, projektovaných stavebnou kanceláriou Komory koncom 18. storočia. Jednoloďová valene zaklenutá stavba zdôrazňovala rituálnu trojpriestorovosť otvorením podvežia do priestoru lode, ktorá bola pozdĺžna, zakončená polkruhovou apsidou. Fasáda bola porušená novými veľkými secesnými oknami, ktoré osadili v roku 1928. Trojpriestorový kostol sa skladal zo svätyne, valene klenutej lode a predstavanej veže. Fasáda bola členená lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. Nad vstupom do kostola sa nachádzal letopočet 1928, datujúci opravu stavby. [1]
 

Vnútorné zariadenie s baldachýnovým oltárom a ikonostasom pochádzalo z roku 1928. [2]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 475.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 475.www.pamiatkynaslovensku.sk